Søk
Close this search box.

Sant/usant med vanlige misoppfatninger innen algebra

Søk
Close this search box.

Mål:

Aktivitet for å konfrontere vanlige misoppfatninger innen algebra.

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 5. – 10. trinn.

Du trenger:

  • Laminerte lapper påskrevet «sant» og «usant»
  • Last ned mal HER »

Forberedelser:

Skriv ut lapper med sant og usant og laminer dem slik at de blir holdbare.

Last ned mal HER »

Gjennomføring:

Organiser klassen i grupper på fire personer. Plasser gruppene i en linje bak en «startstrek». Plasser sant/usant-lappene 10-20 meter unna. Hver gruppe har sine egne sant/usant-lapper. Læreren står foran elevene og leser opp et regnestykke. Regnestykkene kan være sanne eller usanne. Deretter er det opp til den første personen i rekken å løpe frem og holde opp riktig lapp. De andre medlemmene i gruppen kan hjelpe til med å finne riktig svar. Hvis regnestykket er usant, kan elevene også bli bedt om å si hva som er sant. Deretter løper deltakerne tilbake, og den neste personen i rekken gjør seg klar for neste spørsmål.

Gi gjerne elevene oppgaver der du vet det er mange misoppfatninger. F.eks. 3(2+2)= 6 eller -(-3+4) = 1

Variant:

  • Hvis det bare er to grupper, kan man bruke et begrenset antall lapper slik at det gjelder å løpe raskest frem og ta riktig lapp.

Kompetansemål - LK20:

Eksempler på utsyr:

Lamineringslomme