Geometriske figurer i naturen

Søk
Close this search box.

Mål:

Utforske egenskaper ved ulike geometriske figurer ved å bruke naturen.

Antall elever:

Gjennomføres med hel klasse.

Du trenger:

  • Papir og blyant

Gjennomføring:

Del 1:

Snakk om ulike geometriske figurer i klasserommet og form figurene med konkreter. 

Del 2: 

Let etter geometriske figurer i skolegården eller naturen. F.eks: 

  • Parallelle linjer med trærne som står ved siden av hverandre, – er de parallelle?
  • Parallelle linjer i en rektangelformet benk i skolegården.
  • Sirkel i kongle, tallmønster i konglen med fraktalgeometri.
  • Ulike former på steiner.
  • Spindelvev – hva slags mønster ser vi her?
 
Del 3: 

Form geometriske figurer med naturmateriell. 

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Konkreter