Likninger – Tre på rad

Søk
Close this search box.

Mål:

Elevene skal løse likninger/likningssett og notere løsningene i den tomme tabellen. Så fort dette er gjort, er de klare til å delta i tre på rad!

Antall elever:

Passer for hel klasse, fra 7. trinn og oppover.

Du trenger:

Oppgavesett med likninger elevene skal løse (9 stk), ark med rutenett elevene skal skrive svar og spille tre på rad med.

Forberedelse:

  • Ulike oppgavesett med ulik vanskelighetsgrad med likninger.
  • Lapper med riktig svar som skal trekkes når spillet tre på rad er i gang.

Gjennomføring:

  • Del ut svarark/spillbrett til hver elev/gruppe.
  • Presenter en og en av likningene som skal løses. 
  • Løsningene noteres ned på svararket/spillbrettet.


Det er kun x-verdien som skal skrives på svararket/spillbrettet. Noter kun et svar i hver rute. Når elevene har løst alle oppgavene og skrevet x-verdiene i tilfeldige ruter på svararket/spillbrettet, kan spillet starte.

  •  Lærer trekker et tilfeldig svar tall fra løsningene og elevene markerer ruten på svararket/spillbrettet sitt med en sirkel/farge/kryss o.l.
  • Den eller de elevene som først får tre på rad (vannrett, loddrett eller diagonalt, har vunnet).
 
Tips!
Tre på rad kan også brukes på andre områder i matematikken eller andre fag.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Tre på rad ark