Gruppe-glosetest

Mål:

God oppgave for å motivere til mengdetrening av glosene. 

Antall elever:

Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper på fire.

Du trenger:

  • x

Gjennomføring:

Organiser klassen i grupper på fire personer. Plasser gruppene i en linje bak en «startstrek». Plasser lapper med ulike de engelske gloseordene 10 – 20 meter unna startstreken. Hver gruppe har sine egne lapper.  

Læreren står foran elevene og sier det norske ordet høyt. Deretter kan elevene sammen i gruppa bli enige om hva som er det engelske ordet. Den første personen i rekka skal løpe fram og holde opp riktig lapp. Deretter løper elevene tilbake, og den neste personen i rekken gjør seg klar for neste oppgave. 

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Målebånd