Geometriske figurer med kroppen

Søk
Close this search box.

Mål:

Elevene bruker kunnskapen de har om geometriske figurer for å utforske avstander mellom punkter og linjer i ulike figurer.

Antall elever:

Gjennomføres i hel klasse med grupper på fire elever. 

Du trenger:

 •  Markeringskjegler
 • Målebånd eller tau
 • skrivesaker og papir

Forberedelse:

Læreren må velge oppgaver etter nivå og tema. Snakk med elevene i forkant om hva som kjennetegner de ulike geometriske figurene. 

Gjennomføring:

Elevene plasserer seg i mønster etter hva slags figur de prøver å lage. Når de er fornøyde med plasseringen, markerer de dette med en markeringskjegle. Så måler de og noterer ned avstanden mellom gjenstandene. Det kan også være en god idé og tegne en modell av figuren til etterarbeidet.  

Elevene forklarer hvordan de har plassert seg og begrunner hvorfor de mener løsningen er riktig. 

Forslag til faglig innhold og gjennomføring. Velg det som passer best til dine elever.

Eksempel på oppgaver: 

 • Lag en rettvinklet trekant
 • Lag en trekant der to av vinklene er 60 grader
 • Lag en sirkel
 • Lag en konveks firkant
 • Lag en mangekant der vinkelsummen er 540 grader
 • Lag en mangekant som inneholder 2 andre mangekanter hvis du deler den opp. 

Læreren observerer elevene, lytter til forklaringer og resonnement og stiller spørsmål til hvordan elevene tenker.

Etterarbeid

Bygg figurene med brikker, tegn de eller bruk dynamisk geometriprogram som f.eks. Geogebra. 

Forslag til oppgaver: 

 • Form/tegn figurene dere lagde 
 • Kan det være andre måter å løse oppgaven på? 

Dette kan være et fint utgangspunkt for en matematisk samtale med elevene. Det kan dreie seg om de ulike egenskapene til figurene, f.eks. parallelle sider, rette vinkler, lengde på sider, o.l.

Hentet fra: matematikksenteret.no

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Målebånd

Markeringskjegler

Tavlegradeskive 180°