Bowling med algebraisk regneuttrykk

Søk
Close this search box.

Mål:

Eksperimentere med algebraiske uttrykk. Bli kjent med hvordan en hel regneoperasjon kan uttrykkes i et regnestykke, jobbe med fortegn og bruk av parenteser. 

Antall elever:

Hel klasse, del i grupper på fire.

Du trenger:

  • Bowlingsett
  • Klistremerker til å feste på bowlingkjeglene
  • Skrivesaker og papir eller en liten whiteboardtavle

Gjennomføring:

Kjegler med bokstaver plasseres som trekant i enden av banen. Hver kjegle har en bokstav som representerer fortegn og tall eller små regneuttrykk. 

Hver elev får minst ett forsøk på å velte kjegler. Dersom det er flere grupper som spiller på hver sin bane, kan gruppene konkurrere mot hverandre.

Vinneren kan være gruppa med høyest poengsum eller gruppa som er nærmest et måltall. 

Variant:

Elevene kan selv sette sammen regneuttrykket med ønskede symboler som passer best for å oppnå målet. 

Etterarbeid

  • Hvorfor valgte gruppen å sette sammen regneuttrykket på denne måten? 
  • Kan vi komme nærmere måltallet med de samme tallene?

Eksempel 1:

Elevene kunne selv velge regneart, målet var å komme nærmest 20. I et av kastene til Silje, veltet fire kjegler. På de fire kjeglene stod bokstavene a, b, a, c.

Bokstavene representerte følgende siffer: 

a=8 

b=14

c=9 

Silje valgte følgende uttrykk: a – a + c + b  

Er det mulig å komme nærmere 20 ved å forandre på uttrykket? (2a – c + b)

Eksempel 2:

Det var bokstaver og algebraiske uttrykk på flaskene. Etter hvert kast fikk elevene trekke et kort for å vite verdiene på bokstavene.

I første runde veltet tre flasker da Jesper kastet. De tre flaskene hadde utrykkene (a + 2b), a og b2. Jesper noterte utrykkene og trakk et kort der det stod a= 4 og b = 1. Jesper regnet i hodet og fikk 11 til svar. Hvordan kan dette regnestykket utrykkes skriftlig? Hva hvis verdien av en eller begge bokstavene var negative?

Hentet fra: matematikksenteret.no

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Etiketter hvite

Artikkelnummer: 28535-221

Bowlingprodukter