Finn tallkameratene

Søk
Close this search box.

Mål:

Utforske addisjon og subtraksjon og bruke dette til å formulere og løyse problem frå leik og eigen kvardag

Antall elever:

Full klasse/grupper

Du trenger:

To sett med tallkort med sifrene mellom 0 og 9.

Forberedelse:

Del i grupper på 3-6 elever. Kortene legges på bakken en gitt avstand fra hvert lag.

Gjennomføring:

Lagene får oppgitt et tall, f.eks. 8. Førstemann på laget springer frem og plukker med seg to siffer som til sammen blir 8, f.eks. 3 og 5. Dersom laget er enig i at det er riktig, springer nestemann og henter at nytt par, f.eks. 7 og 1. Hvis laget ikke er enig, bestemmer man hvilket kort man skal beholde og hvilket siffer det andre kortet skal byttes med. Nestemann i rekka springer for å bytte. Slik holder man på til alle kortene er brukt opp.

OBS! Husk å ha to like siffer til partallene, f.eks. 4 og 4 til tallet 8. Husk også å bruke det aktuelle tallet og sifferet 0.

Variasjon/differensiering:

  • Gjør aktiviteten til en konkurranse mellom to eller flere lag!
  • Når man vet at 3+5=8, vet man også at 13+5=18. Dermed kan også tierne innføres i aktiviteten!
  • La elevene få et sett med tre regnestykker, f.eks. 3+5, 13+5 og 23+5. La dem springe fram for å hente en lapp med et svar som passer til ett av stykkene, f.eks. 28.
  • I stedet for å hente to lapper med ett siffer på hver, kan elevene hente lapper med plusstykker som gir det riktige svaret. Noen av lappene må da ha plusstykker som ikke blir 8.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Tallkort

Artikkelnummer: 55137