Bowling med de fire regneartene

Søk
Close this search box.

Mål:

Trene på hoderegning med de fire regneartene, helte tall og negative tall.

Antall elever:

Gjennomføres i hel klasse med grupper på fire.

Du trenger:

  • Bowlingsett
  • Klistrelapper med positive og negative tall som læreren klistrer på kjeglene.
  • Skrivesaker og papir

Du kan også bruke halvliterflasker fylt med vann og ball hvis du ikke har bowlingssett.

Gjennomføring:

Kjeglene med ulike tall plasseres i et trekantmønster i enden av banen. Hver elev får minst ett forsøk på å velte så mange flasker som mulig. Elevene noterer poengene sine. Dersom det er flere grupper som spiller på hver sin bane, kan gruppene konkurrere mot hverandre.

  1. Legg sammen tallene på flaskene som er veltet, og subtraher summen på de som står igjen.
  2. Legg sammen eller multipliser tallene som står på flaskene som er veltet.
  3. Bruk tallene på flaskene som er veltet og de fire regneartene til å komme nærmest mulig et måltall.
 

Vinneren kan f.eks. være eleven eller gruppene høyest poengsum, nærmest 0, nærmest et måltall eller medianen.

Eksempel med tallinje:

I et av kastene til Stine, veltet fire flasker. På de fire flaskene stod tallene 5, -2, 7 og 3.

Bruk her gjerne tallinje for å visualisere.

Stine summerte i hodet: Sju og tre er ti, pluss fem er 15, minus 2 er 13. Hvordan vil elevene uttrykke regnestykket skriftlig når tallene skal summeres?

Eksempel med fire regnearter:

Elevene skulle bruke de fire regneartene og komme så nærme måltallet 30 som mulig.

Stian veltet fem flasker, med tallene 2, 8, 5, -3, 6.
Stian tenkte: To multiplisert med åtte er 16, pluss fem er 21, pluss seks er 27, minus tre er 24.
Hvordan kan elevene utrykke dette skriftlig? Er det mulig å komme nærmere måltallet ved å endre rekkefølge og/eller regnearter?

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Etiketter hvite

Artikkelnummer: 28535-221

Bowlingprodukter

Forberedelse:

Tallinje 0-100