Aktiv undervisning – English High frequency words

Søk
Close this search box.

Mål:

Elevene skal bli kjent med og bruke noen av de vanligste høyfrekvente ordene i  enkle fraser og setninger.

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 2. – 5. trinn, del i grupper på fire og fire.

Du trenger:

Plakat med engelske høyfrekvente ord, plakat med ulike måter å bevege seg på, fire på rad-skjema elevene skrive de høyfrekvente orden på (kan lamineres for gjenbruk, store myke terninger, tusjer i ulike farger. (Hvert par har ulik farge på tusjen).

Forberedelser:

Sett opp en startstrek og bak streken har elevene har sin base og «Fire på rad skjema»

Legg plakat/plakater med de engelske høyfrekvente ordene et stykke unna.

Gjør også klart en mellomstasjon med ulike måter man å bevege seg på og en terning/terninger.

Gjennomføring:

  1. Del i grupper på fire og fire (to og to jobber sammen) og gi hver gruppe en plass/base bak startstreken.
  2. Gi hvert par en tusj med ulik farge.
  3. Når startsignalet går, løper to og to frem til plakaten med de engelske høyfrekvente ordene på, finner et ord og løper tilbake og noterer på skjemaet.
  4. Det andre paret starter når det første paret passerer startstreken og gjør det samme.
  5. Første par som har fire på rad har vunnet. Bytt gjerne grupper og spill igjen.

Variant:

Sett opp en mellomstasjonen som parene må innom med en plakat med ulike måter å bevege seg på. Paret slår en terning og beveger seg videre til de høyfrekvente engelske orden som tallet de får på terningen (se plakat).
Etter å ha funnet et høyfrekvent ord, løper de vanlig tilbake til basen.

Kompetansemål - LK20:

Nedlastbart materiale:

Plakat med engelske høyfrekvente ord

Fire på rad

Kast terningen

Utstyr du trenger:

Stor myk terning

Artikkelnummer: 75330