Telle til 10

Søk
Close this search box.

Mål:

  • Elevene skal kunne rekketelle til 10, i stigende og synkende rekkefølge.

Antall elever:

Passer for hel klasse

Du trenger:

  • Erteposer med tallene 1 til 10.
  •  Kjegler med tallene 1 til 10. (Bruk kjegleovertrekk på 0-kjeglen og skriv lapp med ”10” på.)
  • Eventuelt flere kjegleovertrekk

Forberedelser:

Sett opp kjeglene i stigende rekkefølge (begynneropplæring) eller vilkårlig
rekkefølge (for eldre elever).

Gjennomføring:

Tell opp 10 elever høyt. Gi en ertepose til hver elev og be dem finne og stille
seg opp ved kjegla som tilsvarer tallet på erteposen de har fått. Når alle er på plass teller de høyt. Eleven som har fått tallet ”1” begynner med å si tallet sitt høyt, og så teller de høyt opp til 10 (og eventuelt ned igjen). Elevene som deltar må konsentrere seg om å si sitt tall på riktig sted, elevene som hører på får repetert rekketelling. Bytt elever og/eller erteposer.

Variasjon:

For å øve på rekketelling med 2, 3, 4 osv. som forarbeid til multiplikasjon kan man bytte ut erteposene med lapper med tallene i den aktuelle multiplikasjonstabellen, og skrive tallene man trenger på lapper i kjegleovertrekkene.

Kompetansemål - LK20: