Programmering med Blue-Bot og Bee-Bot

Søk
Close this search box.

Mål:

Elevene skal lage og følge regler og trinnvise instruksjoner i lek med Blu-bot/Bee-bot.
Innlæring av begreper, konsepter og digitale ferdigheter.

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 1. – 3. trinn.

Du trenger:

Blue-bot, Bee-bot, magnetiske kuber, Blue-Bot tilhenger og Magna-Tiles transparent byggesett 200 deler.

Aktivitetsforslag:

Bruk fantasien, bygg baner og miljøer med byggeklosser, og la robotene kjøre rundt.

  1. Lag baner med materiell som passer robotenes steg-lengde, altså 15×15 cm. Kakkelfliser og Magna-Tiles er gode eksempler på hvordan man kan lage egne baner og rutenett.
  2. Bruk Bee-Bots tilhenger (eller lag egen av f.eks. Lego) og frakt ulike ting. Enten fritt i leken eller som en pedagogstyrt aktivitet, f.eks. slå terning og hent tallet som terningen viser.

 

Øk vanskelighetsgraden:

  • Marker kakkelfliser med farger, tall eller figurer. Bilen TUT fra Babblarna skal kjøre alle Babblarna-figurene til riktig farge – hvor mange steg trenger man for å flytte seg for-/bakover for å komme dit?
  • Bruk piler og programmering TUT i riktig retning.
  • Slå terningen og programmer Bee-Bot til å kjøre til et tall eller en figur. Hvor mange steg trenger Bee-Bot for-/bakover for å komme dit?
  • Legg kakkelfliser i et rektangel og programmer riktig antall steg/svinger for å komme til en gitt destinasjon.

 

Fargeprogrammering:

  • Lag et rutenett av farger som festes med tape/kontaktpapir på gulvet.
  • Slå fargeterningen og programmer roboten så den ender på riktig sted.
  • Øk vanskelighetsgraden: slå terningen flere ganger og programmer roboten til å lande på de ulike fargene i riktig rekkefølge.


Et pedagogisk tips fra Johanna Widesson @iktlyckeby.

 

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Programmering med Blue-Bot og Bee-Bot

Tipsnummer 9482