Posisjonssystemet – Bevegelse og samarbeid

Søk
Close this search box.

Mål:

Elevene skal kunne beskrive plassverdisystemet for hele tall.

Antall elever:

Minst så mange som antall plasser du skal jobbe med, for eksempel tre om du skal jobbe med ener-, tier- og hundrerplassen.

Du trenger:

Kjegler med sifrene 0 – 9 og eventuelt kritt eller malt rutenett/linje på bakken.

Forberedelse:

Kjeglene stilles opp i en vilkårlig klynge med litt avstand med sifferet vendt bort fra der elevene står.

Gjennomføring:

Læreren plukker ut så mange elever som det er siffer i det tallet han/hun
ønsker at skal lages. Jobber dere med ener, tier-,  hundrer- og tusenplass, så trengs tre elever. Elevene som blir ropt opp går vilkårlig til hver sin kjegle og plukker den opp og holder den foran seg så de andre ser. Når eleven holder en kjegle har du følgende alternativer:

Alternativ 1:

Læreren ber elevene med kjeglene om å danne det største eller minste tallet mulig med de gitte sifrene.

Alternativ 2:

Læreren ber elevene med kjeglene om å danne et tall som er større eller mindre enn et annet tall.

Alternativ 3:

Elevene som holder kjeglene er passive og en (eller flere) elev(er) blir valgt ut til å flytte på sifrene slik at det blir et av tallene som beskrevet i variant 1, 2 eller 3. (Dette kan inkludere elever som har store vanskeligheter med tallforståelse, men som likevel føler seg som en del av helheten ved ”å være et siffer”.

Alternativ 4:

Lagspill; to eller flere lag. En elev fra hvert lag ropt fram for å hente en kjegle til laget sitt. Kjeglene bør da stå på rekke med sifferet vendt bort, slik at elevene ikke vet hvilket siffer som er på kjeglen. Elevene får beskjed av læreren om de skal lage det største eller det minste tallet mulig med sifrene de henter. Når eleven kommer tilbake må de samarbeide om å velge hvilken plass det lønner seg å sette kjeglen sin.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Kjegler med tall

Artikkelnummer: 75179

Alternativt utstyr:

Utendørskritt 50 stk

Artikkelnummer: 130619
Populær

Asfalt/betongmerking Tall 1-100

Artikkelnummer: 69102