Nisse, rotte, katt

I dag skal dere leke nisse, rotte, katt sammen i klassen.

Leken er nesten lik som stein, saks, papir, men i denne leken bruker du kroppen til å lage bevegelser.

Det er tre bevegelser som gjelder: Nisse, rotte og katt (se bevegelsene på bildene under)

Læreren styrere leken ved å si høyt: NISSE, ROTTE, KATT og dere (elevene) teller til tre samtidig som dere hopper opp og ned for deretter og gjøre valgt bevegelse (Nisse, rotte eller katt)

Bytt på hvem dere spiller mot.

 • Nisse slår katt
 • Katt slår rotte
 • Rotte slår nisse

NISSE

ROTTE

KATT

Antall elever:

 • Gjennomføres med hel klasse.


Elevene trenger:

 • Ingenting


Forberedelser:

 • Del elevene i to og to.
 • Sett gjerne opp som en turnering om man ønsker.
 • Lær deg hvordan øvelsene gjennomføres.
  Du/lærer sier høyt NISSE, ROTTE, KATT og alle teller til tre samtidig som dere hopper, for deretter å gjøre bevegelsen.
 • Fortell om at leken tar utgangspunkt i «På låven sitter nissen, der rottene er ute etter grøten (altså nissen) katten er ute etter rottene, og nissen er ute etter katten pga. nissen vil at katten tar rottene.


Gjennomføring:

 • Du/lærer sier høyt NISSE, ROTTE, KATT og alle teller til tre samtidig som dere hopper, for deretter å gjøre bevegelsen.

 • Elevene spiller mot hverandre og bytter motstander etter hver runde.

Sett det gjerne opp som en turnering.