Søk
Close this search box.

Måling med ikke-standardiserte måleenheter

Søk
Close this search box.

Mål:

Måling av lengde med ikke-standardiserte måleenheter.

Antall elever:

Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper.

Du trenger:

  • Skrivesaker
  • Ark
  • Målebånd

Gjennomføring:

Alle elevene bretter et papirfly.  

Læreren setter sammen klassen i ulike grupper. Hver gruppe velger seg en (ikke standardisert) måleenhet, som for eksempel en genser, et lærerhopp, en kroppslengde eller lignende. Alle gruppene skal ha ulike enheter. Når hver gruppe har fått bekreftet og godkjent en ikke standardisert måleenhet av læreren, kan de kaste hvert sitt papirfly. Lengden på alle papirfly-kastene må registreres i riktig enhet.  

Samle klassen – Hvem kastet lengst i klassen? Sammenlign de ulike enhetene og skap gjerne en diskusjon rundt viktigheten av lik enhet for å sammenligne. Er for eksempel 17 Emma-skritt lengre enn 9 pinner? Målet her er at elevene forstår viktigheten av hensiktsmessige enheter i forhold til ting vi skal måle og sammenligne.  

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Målebånd