Lukket økosystem

Søk
Close this search box.

Mål:

Elevene skal utforske, demonstrere og beskrive et lukket økosystem.
 
Et lukket økosystem forminsker problemet med den skjøre balansen i naturen. Et slikt økosystem kan studeres på nært hold, slik at elevene forstår hva som skjer.
Et flaske-økosystem kan overleve i flere år uten stell.

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 5. – 10. trinn, del i grupper på to og to.

Du trenger:

2 stk 1,5 liters-flasker, saks, vann, sand, en liten plante eller frø, jord, bomullsgarn.

Gjennomføring:

 1. Klipp bunnen på en 1.5 liters-flaske. Ta vare på begge delene.
 2. Klipp den andre 1.5 liters-flasken i to. Del den ca 5 cm over midten av flasken. Ta vare på kun den nederste delen av flaken.
 3. Legg et lag med sand i flasken som har bunn (se bilde)
 4. Lag en liten ball med bommulsgarn som du «tetter» flaskehalsen med (dette pga jord ikke skal går gjennom flaskehalsen).
 5. Legg et lag med fuktig jord i flaskehalsen (lag på ca 7-8 cm).
 6. Plant et frø eller en liten plante i jorda i den ene flasken.
 7. Sett flasken uten bunn oppi den med sand i bunnen.
 8. Press bunnen du klippet av den første flasken på toppen slik at det blir tett. Evt legg over plastfolie og fest med en strikk.

 • Hvordan er det være mulig at planter overlever i et lukket økosystem?
 • Hvor kan det i fremtiden være fornuftig med et lukket økosystem?
 • Finnes det slike fullskala lukkede økosystemer i dag?


Forklaring:

Plantene kan overleve fordi de gjenbruker oksygenet i lufta og vannet i jorda. Dessuten gjenbruker de næringstoffene fra plantedeler som visner og dør. Energi
tilføres gjennom sollys som driver prosessene.

Et lukket økosystem kan være en lufttett glass/plastbeholder. På innsiden finner vi planter og mikroorganismer, fuktig jord og
luft. Ettersom plantene vokser, vil vann og luft (oksygen og karbondioksid) resirkuleres. Når det er slutt på næringen vil noen av plantene dø, og næringsstoffene gå tilbake til jorda og brukes
på nytt av de friske plantene. Det eneste som tilføres økosystemet utenfra er energi i forma av sollys.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Ulike plantefrø

Bomullsgarn