Løs oppgaver med tangram

I dag skal dere løse oppgaver med Tangram!

  1. Trykk på det grønne flagget for å starte.
  2. Trykk på bildet øverst i venstre hjørne for å starte første oppgave.
  3. Trykk på bildet øverst i venstre hjørne for å bytte oppgave

Antall elever:

Gjennomføres med hel klasse. La gjerne elevene jobbe i par eller grupper slik at de kan samarbeide om oppgaven.

Elevene trenger:

  • Pc, laptop eller nettbrett.


Forberedelser:

  • Elevene trenger tilgang til 
  • Pc, laptop eller nettbrett.

Gjennomføring:

  • Vis elevene hvor de skal trykke for å starte og hvordan de bytter oppgave.

 

Vis elevene følgende punkter under:

  1. Trykk på det grønne flagget for å starte.
  2. Trykk på bildet øverst i venstre hjørne for å starte første oppgave.
  3. Trykk på bildet øverst i venstre hjørne for å bytte oppgave