Kan man måle om et læringsmiljø fremmer eller hemmer skolens pedagogikk?

I samarbeid med forskere fra University College London og IT-selskapet ATEA har Lekolar gjennomført en pilotstudie om hvordan man kan måle sammenhengen mellom læringsmiljø og pedagogikk. I den nylig publiserte rapporten «Lærende miljøer» analyseres resultatene av den avanserte datainnsamlingen i pilotprosjektet, som delvis ble gjennomført live i et fysisk klasserom på Toftanässkolan i Malmö.

Målet med forskningsprosjektet «Lärande Lärmiljöer» er å skape en evidensbasert tjeneste for å matche en ny eller eksisterende læringsmiljøs intensjoner med lærerens pedagogikk, forteller Malin Jarbo, sjef for sortiment og konsept hos Lekolar.

Tidligere forskning viser at ny innredning ikke automatisk endrer den pedagogiske virksomheten.

Den nye tjenesten blir en konkret måte å støtte læreren på og utvikle pedagogikken. På sikt skal metoden også kunne brukes til å evaluere og tilpasse hele skolemiljøet, alt fra brukshyppighet til styring av elevstrømmer og å gi forslag til møblering basert på individuelle behov.

Case-studien ble gjennomført i et klasserom på Toftanässkolan i Malmö. Fire klasser i syvende klasse deltok. Målingene omfattet både fysiske aspekter som lyd, lys og sanntidsmålinger av bevegelsesmønstre, samt opplevelsesbaserte verdier knyttet til trivsel, trygghet, variasjon og individualisering fra både elever og læreres perspektiv. En av Lekolars erfarne interiørarkitekter, Maria Svensson, samarbeidet med faglæreren på Toftanäs for å utvikle et innredningskonsept for case-studien og formulerte hypoteser som læringsmiljøet skulle oppfylle.

Det var veldig spennende å se hvordan lærere og elever tok i bruk læringsmiljøet vi hadde skapt. De fleste av studiens ulike hypoteser ble bekreftet, sier Maria.

Elevundersøkelsene viste svært høye verdier når det gjelder trivsel, trygghet og variasjon i den nye miljøet.

En overveldende majoritet opplevde også at det var lettere å konsentrere seg og få kontakt med læreren, legger Maria Svensson til, som ser frem til den neste fasen av forskningsprosjektet.

Rapporten «Learning from Learning Environments» kan lastes ned her ».