Søk
Close this search box.

Idealtid

Søk
Close this search box.

Mål:

Gir forståelse av tid og åpne for den gode samtalen rundt timer, minutter, sekunder og hundredeler. 

Antall elever:

Gjennomføres med to elever – hel klasse

Du trenger:

  • Tidtakerklokke
  • Whiteboardtavle

Gjennomføring:

Del elevene inn i par, gi hver gruppe en stoppeklokke. Bestem en rute eller løype som skal gjennomføres løpende eller ved rask gange. En elev løper/går raskt og den andre tar tiden. Bruk gjerne ark eller en whiteboardtavle til å huske de ulike tidene. Deretter skal den andre forsøke å kopiere tiden. Når begge har gjennomført skal man sammenlikne tidene og regne ut differansen. Velg med fordel en rute over 1 minutt så elevene kan diskutere tema minutt, sekund og hundredeler.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Tidtakerklokke

Whiteboardtavle