De fire regneartene

Søk
Close this search box.

Mål:

Bli kjent med egenskapene til de fire regneartene

Antall elever:

Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i par.

Utstyr:

  • Terninger

Gjennomføring:

Elevene deles i par eller i små grupper. Skal etter tur trille 4 tall. Ved å bruke + – x og / skal de forsøke å få høyest og lavest mulig tall. F.eks: 5 x 4 / 2 + 8 – 1 

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Terninger