Boksen går

Søk
Close this search box.

Antall elever:

Gjennomføres i hel klasse, ubegrenset antall deltagere.

Utstyr:

En tom hermetikkboks eller liknende.

Du trenger:

  • x

Gjennomføring:

Tegn eller rip et kryss i bakken et par meter ut fra tellestedet. Hvelv en tom boks over krysset. Når telleren har telt ferdig (barna enes om hvor lenge), og de andre har gjemt seg, skal hun eller han lete etter de andre. Når man finner et barn løpes det til boksen, setter foten på den og roper navnet på den som er funnet, f.eks: ”Anders på boks!” Da er Anders fanget på tellestedet mens den som står fortsetter å lete.

Men Anders og eventuelle andre som er tatt til fange kan settes fri, dersom en som
enda ikke er funnet løper frem og sparker boksen langt av sted og roper: ”Boksen går!” Da kan alle løpe og gjemme seg på nytt mens telleren henter boksen tilbake.

For at det ikke skal gå for fort, kan man f.eks. bestemme at telleren ikke må berøre
boksen med hendene, men sparke/skyve den på plass med føttene. Når alle er funnet minst en gang, er det ny omgang. Da kan enten den som ble funnet først stå, eller man kan ”elle” blant dem som ikke har stått om hvem som skal stå neste gang.

Kompetansemål - LK20: