Ballongsmell mot urett

Søk
Close this search box.

Mål:

Elevene skal lære seg å se og anerkjenne sammenhengen mellom det som barn kan utsettes for av negativ karakter opp mot de rettigheter barn faktisk har i Norge og verden.

Dette er også en fin måte å sette fokus på FNs barnekonvensjon og å se sitt eget liv i perspektiv.  

Antall elever:

Minst så mange som antall plasser du skal jobbe med, for eksempel tre om du skal jobbe med ener-, tier- og hundrerplassen.

Du trenger:

  • Ballong
  • Tusj
  • Saks

Forberedelse:

Kjeglene stilles opp i en vilkårlig klynge med litt avstand med sifferet vendt bort fra der elevene står.

Gjennomføring:

Gå gjerne gjennom barnekonvensjonen før og under øvelsen.

  • Elevene settes sammen for å samarbeide, gjerne 2 og 2.
  • Læreren deler ut en ballong til hver gruppe som sammen skal diskutere enes om noe som ikke er bra for barn eller de kan utsettes for i Norge eller ellers i verden. De skal så skrive eller tegne dette på ballongen.
  • Når alle har skrevet eller tegnet det de ble enige om på hver sin ballong setter alle seg sammen i en ring eller annet egnet sted. Hvert par forteller hva de har skrevet på sin ballong og hvorfor.
  • Alle elevene skal sammen finne en eller flere barnerettigheter som kan beskytte barn og unge mot det gruppene har skrevet/tegnet på ballongen.
  • Når dere sammen finner en rettighet som beskytter barna mot det dere har skrevet skal ballongen sprekkes. Dere fortsetter til alle ballongene er lest opp og helst blitt sprukket!

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Ballonger