Fra digitalt bilde til gravering på tre

En undersøkelse av digital fotografering og bildebehandling. Faglige mål: Elevene skal lære å ta et digitalt bilde med fokus på komposisjon og belysning. Elevene skal lære å etterbehandle et digitalt bilde ved hjelp av grunnleggende bildebehandlingsverktøy. Elevene skal lære å bruke en laser til å gravere bildet sitt på tre. Elevene skal lære å reflektere […]

Design og 3D-print din egen terning

Mål: Design og 3D-print din egen terning Antall elever: En hel klasse. Du trenger: Det nettbaserte programmet TinkerCad (gratis) 3D-printer med filament i ulike farger. NB! I dette undervisningsopplegget bruker vi Flashforge-printer og printprogrammet FlashPrint 5. Selv om det også kan brukes med andre printere og programmer, er fremgangsmåten som beskrives nedenfor tilpasset bruk med […]

Ballongsmell mot urett

Mål: Elevene skal lære seg å se og anerkjenne sammenhengen mellom det som barn kan utsettes for av negativ karakter opp mot de rettigheter barn faktisk har i Norge og verden. Dette er også en fin måte å sette fokus på FNs barnekonvensjon og å se sitt eget liv i perspektiv. Antall elever: Minst så […]

Gruppe-glosetest

Mål: God oppgave for å motivere til mengdetrening av glosene.  Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper på fire. Du trenger: x Gjennomføring: Organiser klassen i grupper på fire personer. Plasser gruppene i en linje bak en «startstrek». Plasser lapper med ulike de engelske gloseordene 10 – 20 meter unna startstreken. Hver […]

Løpe-ganging

Mål: God oppgave for å motivere til repetisjon av gangetabellen.  Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper på fire. Du trenger: x Gjennomføring: Organiser klassen i grupper på fire personer. Plasser gruppene i en linje bak en «startstrek». Plasser lapper med ulike produkt 10 – 20 meter unna startstreken. Hver gruppe har […]

Måling med ikke-standardiserte måleenheter

Mål: Måling av lengde med ikke-standardiserte måleenheter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: Skrivesaker Ark Målebånd Gjennomføring: Alle elevene bretter et papirfly.   Læreren setter sammen klassen i ulike grupper. Hver gruppe velger seg en (ikke standardisert) måleenhet, som for eksempel en genser, et lærerhopp, en kroppslengde eller lignende. Alle […]

Plassering i posisjonssystemet

Mål: Addisjon og subtraksjon med oppstilling Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper med 3 – 4 i hver. Du trenger: Terning (1-6) eller tallkort 0-9 Utfyllingsark – Last ned HER » Gjennomføring: Gjennomføring: Del elevene i grupper med 3 – 4 på hver gruppe. Terninger legges et stykke fra gruppene. Elevene skal […]

De fire regneartene

Mål: Bli kjent med egenskapene til de fire regneartene Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i par. Utstyr: Terninger Gjennomføring: Elevene deles i par eller i små grupper. Skal etter tur trille 4 tall. Ved å bruke + – x og / skal de forsøke å få høyest og lavest mulig tall. F.eks: […]

Multiplikasjonsball

Mål: Elevene bruker kunnskapen de har om geometriske figurer for å utforske avstander mellom punkter og linjer i ulike figurer. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Du trenger: Erteposer eller ball Gjennomføring: To og to elever kaster en ertepose eller ball mellom seg. Hvert par starter på 1-gangen, kaster mellom seg og multipliserer oppover. Hvis de […]

Ta tiden på aktiviteten

Mål: Utforsk hvor lenge et minutt er. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Du trenger: Stoppeklokke Ball Hoppetau Gjennomføring: Hvor mange hopp klarer du å hoppe på ett minutt?    Hvor mange hopp med hoppetau klarer du på ett minutt?   Hvor mange ganger klarer du å hinke med høyrefoten?   Hvor mange armhevninger klarer du på ett minutt?    Hvor […]