Ballongsmell mot urett

Mål: Elevene skal lære seg å se og anerkjenne sammenhengen mellom det som barn kan utsettes for av negativ karakter opp mot de rettigheter barn faktisk har i Norge og verden. Dette er også en fin måte å sette fokus på FNs barnekonvensjon og å se sitt eget liv i perspektiv.   Antall elever: Minst […]

Sant/usant med vanlige misoppfatninger innen algebra

Mål: Aktivitet for å konfrontere vanlige misoppfatninger innen algebra. Antall elever: Passer for hel klasse fra 5. – 10. trinn. Du trenger: Laminerte lapper påskrevet «sant» og «usant» Last ned mal HER » Forberedelser: Skriv ut lapper med sant og usant og laminer dem slik at de blir holdbare. Last ned mal HER » Gjennomføring: […]

Måling – Utforskning av volum

Mål: Introdusere og utforske begrepene volum på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av volum og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: Begerglass Gjennomføring: Start timen med å introdusere begrepet volum og hvordan vi måler volum. Diskuter også […]

Måling – Utforskning av vekt

Mål: Introdusere og utforske begrepene lengde på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av måling og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: Balansevekt Gjennomføring: Gjennomgå begrepet vekt og hvordan vi måler vekt. Diskuter også forskjellen mellom vekt og […]

Måling – Utforskning av lengde

Mål: Introdusere og utforske begrepene lengde på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av måling og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: Målebånd eller linjal Gjennomføring: Start timen med en samtale om lengde. Spør elevene hva de tror […]

Talljakt

Mål: Å utvikle tallforståelse og ferdigheter i addisjon og subtraksjon.  Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper på fire. Du trenger: Fargede pappbiter (eller fargede ark)  Klistremerker (med tall eller symboler)  En boks eller pose  En stor tavle eller et stort ark Forberedelse: Klipp ut fargede pappbiter (eller bruk fargede ark) i […]

Gruppe-glosetest

Mål: God oppgave for å motivere til mengdetrening av glosene.  Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper på fire. Du trenger: x Gjennomføring: Organiser klassen i grupper på fire personer. Plasser gruppene i en linje bak en «startstrek». Plasser lapper med ulike de engelske gloseordene 10 – 20 meter unna startstreken. Hver […]

Løpe-ganging

Mål: God oppgave for å motivere til repetisjon av gangetabellen.  Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper på fire. Du trenger: x Gjennomføring: Organiser klassen i grupper på fire personer. Plasser gruppene i en linje bak en «startstrek». Plasser lapper med ulike produkt 10 – 20 meter unna startstreken. Hver gruppe har […]

Måling med ikke-standardiserte måleenheter

Mål: Måling av lengde med ikke-standardiserte måleenheter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: Skrivesaker Ark Målebånd Gjennomføring: Alle elevene bretter et papirfly.   Læreren setter sammen klassen i ulike grupper. Hver gruppe velger seg en (ikke standardisert) måleenhet, som for eksempel en genser, et lærerhopp, en kroppslengde eller lignende. Alle […]

Plassering i posisjonssystemet

Mål: Addisjon og subtraksjon med oppstilling Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper med 3 – 4 i hver. Du trenger: Terning (1-6) eller tallkort 0-9 Utfyllingsark – Last ned HER » Gjennomføring: Gjennomføring: Del elevene i grupper med 3 – 4 på hver gruppe. Terninger legges et stykke fra gruppene. Elevene skal […]