Ballongsmell mot urett

Mål: Elevene skal lære seg å se og anerkjenne sammenhengen mellom det som barn kan utsettes for av negativ karakter opp mot de rettigheter barn faktisk har i Norge og verden. Dette er også en fin måte å sette fokus på FNs barnekonvensjon og å se sitt eget liv i perspektiv.   Antall elever: Minst […]

Vinkelutfordringer

Mål: Utforsking av grader og vinkel Antall elever: Gjennomføres med hel klasse, del i grupper på 3 – 5 elever. Du trenger: Gradskive Linjalsett Hoppetau Kritt Gjennomføring: Hver gruppe har gradeskive og hoppetau. En elev på hver gruppe lager en vinkel med tauet. Gruppa skal så gjette hvor mange grader vinkelen er. Den som lagde […]

Målestokk

Mål: Praktisk oppgave med målestokk. Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Målebånd Kjegler Kladdebøker eller whiteboardtavler for å notere resultat. Bruk også gjerne hoppetau, tape eller kritt til å lage figurene. Kritt er perfekt til å lage sirkler. Gjennomføring: Del inn klassen i grupper på mellom 2 og 5 elever i hver […]

Hoppestatistikk

Mål: Tren regning og statistikk med fysisk aktivitet med hoppetau. Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Hoppetau Gjennomføring: Del elevene inn i par. Den ene eleven hopper mens den andre teller, så bytter de. Skriv ned resultatet og del inn i grupper. Elevene skal da presentere tallmateriale ved å bruke tabell og […]

Koordinatsystem ute

Mål: Plasser elever som koordinater i et koordinatsystem.  Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Kritt Gjennomføring: Tegn opp et stort koordinatsystem ute som elevene skal plassere seg selv i. Læreren roper ulike koordinater, så skal elevene finne dette punktet. Videreutvikling av oppgaven: Når elevene har forstått oppgaven, så kan det være gøy […]

Koordinater og bokstavenes geometriske egenskaper

Mål: Utforske geometriske egenskaper til bokstaver. Antall elever: Gjennomføres med hel klasse Du trenger: Bokstavkort Et stort koordinatsystem Kritt Gjennomføring: Tegn opp et stort koordinatsystem med kritt. Elevene skal plassere ulike bokstaver på riktige koordinater basert på egenskaper. Læreren gir da ulike ledetråder til elevene, så skal elevene velge en bokstav med egenskaper som passer […]

Koordinatoppgave med terning

Mål: Mengdetrening på koordinatsystemet. Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Terninger skolesett Gjennomføring: Trill terning og plasser det du trillet som koordinater i koordinatsystemet. F.eks. triller du 1 og 3, så skal dette plasseres på (1,3) i koordinatsystemet. Variant: Trill terning med både positive og negative tall. Kompetansemål – LK20: Utstyr du […]

Sant/usant med vanlige misoppfatninger innen algebra

Mål: Aktivitet for å konfrontere vanlige misoppfatninger innen algebra. Antall elever: Passer for hel klasse fra 5. – 10. trinn. Du trenger: Laminerte lapper påskrevet «sant» og «usant» Last ned mal HER » Forberedelser: Skriv ut lapper med sant og usant og laminer dem slik at de blir holdbare. Last ned mal HER » Gjennomføring: […]

Multiplikasjon – stafett

Mål: Mengdetrening av enkle hoderegningsstrategier med multiplikasjon Antall elever: 4 elever – full klasse Du trenger: Erteposer med tall. Kjegler med sifrene 1 – 10. Forberedelse: Erteposene legges i en pose. Still sifferkjeglene opp på rekke i stigende rekkefølge. For å gjøre det vanskeligere: vend sifferet vekk fra barna og/eller still kjeglene i vilkårlig rekkefølge. […]

Talljakt

Mål: Å utvikle tallforståelse og ferdigheter i addisjon og subtraksjon.  Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper på fire. Du trenger: Fargede pappbiter (eller fargede ark)  Klistremerker (med tall eller symboler)  En boks eller pose  En stor tavle eller et stort ark Forberedelse: Klipp ut fargede pappbiter (eller bruk fargede ark) i […]