Samisk flagg med rørperler

Mål: Lag dekorative flagg inspirert av det samiske flagget! Antall elever: Hel klasse. Du trenger: Rørperler i fargene rød, grønn, gul og blå og et perlebrett. Matpapir og et strykejern. Gjennomføring: Skriv ut malen eller ha det fremme på skjermen for å følge mønsteret. Stryk perlene sammen med et bakepapir imellom. Husk å stryke motivet […]

Samiske vimpler med rørperler

Mål: Lag dekorative vimpler inspirert av det samiske flagget! Antall elever: Hel klasse. Du trenger: Rørperler i fargene rød, grønn, gul og blå og et perlebrett. Matpapir og et strykejern. Gjennomføring: Skriv ut gratis mal, eller finn frem et bilde av det samiske flagget. Begynn med 3 rader med 7 røde perler ytterst på perlebrettet. […]

Snøstorm på boks

Mål: Eleven skal kunne gjennomføre en eksperimentell aktivitet ved å følge instruksjoner for å skape en visuell reaksjon, ved å anvende grunnleggende prinsipper innen kjemi og fysikk. Antall elever: Passer for hel klasse fra 4. – 7. trinn, del i grupper på to og to. Du trenger: en boks hvit maling vann olje en brusetablett. […]

Badebombe

Mål: Eleven skal kunne utføre en eksperimentell aktivitet for å produsere badebomber ved å måle og blande ingredienser, observere og vurdere konsistens, samt tilpasse blandingen ved behov. Antall elever: Passer for hel klasse fra 4. – 7. trinn, del i grupper på to og to. Du trenger: bikarbonat/natron glitter kokosolje bakepulver vann og eddik. Gjennomføring: […]

Tetthet

Mål: Elevene skal utforske og beskrive tettet i ulike væsker. Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 7. trinn, del i grupper på to og to. Du trenger: Målesylinder 250ml. Forberedelser: Vannets kretsløp er slik: Solen varmer opp vannet som fordamper og stiger opp i atmosfæren.Der kjøles det ned og kondenserer og danner […]

Rampenissens oppgaver

Mål: Skrive setninger for hånd. Bruke små og store bokstaver. Samtale rundt høytid. Antall elever: Passer for hel klasse, 1. – 2. trinn Du trenger: Skrivesaker, hefte med oppgaver – Last ned her » Gjennomføring: Elevene lager en liste over hva slags arbeidsoppgaver Rampenissen har. Snakk gjerne om hva rampenissen gjør før jul: Bygger opp […]

Vinkelutfordringer

Mål: Utforsking av grader og vinkel Antall elever: Gjennomføres med hel klasse, del i grupper på 3 – 5 elever. Du trenger: Gradskive Linjalsett Hoppetau Kritt Gjennomføring: Hver gruppe har gradeskive og hoppetau. En elev på hver gruppe lager en vinkel med tauet. Gruppa skal så gjette hvor mange grader vinkelen er. Den som lagde […]

Målestokk

Mål: Praktisk oppgave med målestokk. Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Målebånd Kjegler Kladdebøker eller whiteboardtavler for å notere resultat. Bruk også gjerne hoppetau, tape eller kritt til å lage figurene. Kritt er perfekt til å lage sirkler. Gjennomføring: Del inn klassen i grupper på mellom 2 og 5 elever i hver […]

Hoppestatistikk

Mål: Tren regning og statistikk med fysisk aktivitet med hoppetau. Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Hoppetau Gjennomføring: Del elevene inn i par. Den ene eleven hopper mens den andre teller, så bytter de. Skriv ned resultatet og del inn i grupper. Elevene skal da presentere tallmateriale ved å bruke tabell og […]

Koordinatsystem ute

Mål: Plasser elever som koordinater i et koordinatsystem.  Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Kritt Gjennomføring: Tegn opp et stort koordinatsystem ute som elevene skal plassere seg selv i. Læreren roper ulike koordinater, så skal elevene finne dette punktet. Videreutvikling av oppgaven: Når elevene har forstått oppgaven, så kan det være gøy […]