Snømaling

Mål: Lage og presentere kunst ved bruk av snø eller is. Antall elever: Passer for hel klasse fra 1. – 3. trinn. Du trenger: Akvarellmaling flytende i ulike farger, sprøyteflaske, svamppensler Gjennomføring: Lag fargerik snø med flytende akvarellmaling! Bland maling ut med vann og fyll spruteflasker, og lag fine mønster. Eller frys farget vann i […]

Programmering med Blue-Bot og Bee-Bot

Mål: Elevene skal lage og følge regler og trinnvise instruksjoner i lek med Blu-bot/Bee-bot.Innlæring av begreper, konsepter og digitale ferdigheter. Antall elever: Passer for hel klasse fra 1. – 3. trinn. Du trenger: Blue-bot, Bee-bot, magnetiske kuber, Blue-Bot tilhenger og Magna-Tiles transparent byggesett 200 deler. Aktivitetsforslag: Bruk fantasien, bygg baner og miljøer med byggeklosser, og […]

Tall-par

Mål: Utforske addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning og problemløsing Antall elever: Passer for hel klasse fra 1. – 3. Du trenger: Tallrekke fra 1- 10 (evt tallinje som går høyere en 10) Gjennomføring: Bruk tallinjen under for å løse oppgavene. Eksempel på oppgaver: 1. Hvordan kan du putte tallene sammen i par […]

Pop-up-telt

Aktivitet: Kompetansemål – LK20: Nedlastbart materiale Pop-up-telt Last ned materiale Utstyr du trenger: Sensoriske byggeklosser Se produktet Øvrige produkter: Sensoriske produkter Se produktetene

Sensoriske byggeklosser

Aktivitet: Kompetansemål – LK20: Nedlastbart materiale Sensoriske byggeklosser Last ned materiale Utstyr du trenger: Sensoriske byggeklosser Se produktet Øvrige produkter: Sensoriske produkter Se produktetene

Sensoriske/lysende baller

Aktivitet: Kompetansemål – LK20: Nedlastbart materiale Sensorisk/lysende baller Last ned materiale Utstyr du trenger: Lysende baller Se produktet Øvrige produkter: Sensoriske produkter Se produktetene

Greenscreen

Aktivitet: Kompetansemål – LK20: Nedlastbart materiale Greenscreen Last ned materiale Utstyr du trenger: Greenscreen Se produktetene

Beebot eller Bluebot

Aktivitet: Kompetansemål – LK20: Nedlastbart materiale Beebot eller Bluebot Last ned materiale Utstyr du trenger: Beebot og Bluebot-produkter Se produktene

Mer enn bare lesing

Aktivitet: Kompetansemål – LK20: Nedlastbart materiale Mer en bare lesing Last ned materiale Utstyr du trenger: Babblarna-produkter Se produktene