Vinkelutfordringer

Mål: Utforsking av grader og vinkel Antall elever: Gjennomføres med hel klasse, del i grupper på 3 – 5 elever. Du trenger: Gradskive Linjalsett Hoppetau Kritt Gjennomføring: Hver gruppe har gradeskive og hoppetau. En elev på hver gruppe lager en vinkel med tauet. Gruppa skal så gjette hvor mange grader vinkelen er. Den som lagde […]

Målestokk

Mål: Praktisk oppgave med målestokk. Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Målebånd Kjegler Kladdebøker eller whiteboardtavler for å notere resultat. Bruk også gjerne hoppetau, tape eller kritt til å lage figurene. Kritt er perfekt til å lage sirkler. Gjennomføring: Del inn klassen i grupper på mellom 2 og 5 elever i hver […]

Hoppestatistikk

Mål: Tren regning og statistikk med fysisk aktivitet med hoppetau. Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Hoppetau Gjennomføring: Del elevene inn i par. Den ene eleven hopper mens den andre teller, så bytter de. Skriv ned resultatet og del inn i grupper. Elevene skal da presentere tallmateriale ved å bruke tabell og […]

Koordinatsystem ute

Mål: Plasser elever som koordinater i et koordinatsystem.  Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Kritt Gjennomføring: Tegn opp et stort koordinatsystem ute som elevene skal plassere seg selv i. Læreren roper ulike koordinater, så skal elevene finne dette punktet. Videreutvikling av oppgaven: Når elevene har forstått oppgaven, så kan det være gøy […]

Koordinater og bokstavenes geometriske egenskaper

Mål: Utforske geometriske egenskaper til bokstaver. Antall elever: Gjennomføres med hel klasse Du trenger: Bokstavkort Et stort koordinatsystem Kritt Gjennomføring: Tegn opp et stort koordinatsystem med kritt. Elevene skal plassere ulike bokstaver på riktige koordinater basert på egenskaper. Læreren gir da ulike ledetråder til elevene, så skal elevene velge en bokstav med egenskaper som passer […]

Koordinatoppgave med terning

Mål: Mengdetrening på koordinatsystemet. Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Terninger skolesett Gjennomføring: Trill terning og plasser det du trillet som koordinater i koordinatsystemet. F.eks. triller du 1 og 3, så skal dette plasseres på (1,3) i koordinatsystemet. Variant: Trill terning med både positive og negative tall. Kompetansemål – LK20: Utstyr du […]

Sant/usant med vanlige misoppfatninger innen algebra

Mål: Aktivitet for å konfrontere vanlige misoppfatninger innen algebra. Antall elever: Passer for hel klasse fra 5. – 10. trinn. Du trenger: Laminerte lapper påskrevet «sant» og «usant» Last ned mal HER » Forberedelser: Skriv ut lapper med sant og usant og laminer dem slik at de blir holdbare. Last ned mal HER » Gjennomføring: […]

Geometriske figurer i naturen

Mål: Utforske egenskaper ved ulike geometriske figurer ved å bruke naturen. Antall elever: Gjennomføres med hel klasse. Du trenger: Papir og blyant Gjennomføring: Del 1: Snakk om ulike geometriske figurer i klasserommet og form figurene med konkreter.  Del 2:  Let etter geometriske figurer i skolegården eller naturen. F.eks:  Parallelle linjer med trærne som står ved siden […]

Meterjakt

Mål: Utforske ulike lengder og måleenheter. Antall elever: Gjennomføres med hel klasse. Du trenger: Målebånd Papir og blyant Gjennomføring: Hver gruppe/par får et målebånd og ulike oppgaver knyttet til lengde. F.eks.:   Finn noe som er 100 cm Finn noe som er 1 m Finn noe mindre enn 10 cm Finn noe større enn 50 cm […]

Idealtid

Mål: Gir forståelse av tid og åpne for den gode samtalen rundt timer, minutter, sekunder og hundredeler.  Antall elever: Gjennomføres med to elever – hel klasse Du trenger: Tidtakerklokke Whiteboardtavle Gjennomføring: Del elevene inn i par, gi hver gruppe en stoppeklokke. Bestem en rute eller løype som skal gjennomføres løpende eller ved rask gange. En […]