Mer enn bare lesing

Aktivitet: Kompetansemål – LK20: Nedlastbart materiale Mer en bare lesing Last ned materiale Utstyr du trenger: Babblarna-produkter Se produktene

Bli kjent med Babblarna

Aktivitet: Kompetansemål – LK20: Nedlastbart materiale Bli kjent med Babblara Last ned materiale Utstyr du trenger: Babblarna-produkter Se produktene

Lesebingo

Mål: Motivere elevene til å lese på en artig måte Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Lesebingoark – Last ned her » Forberedelser: Skriv ut lesebingoark til hver elev – Last ned her » Illustrert av Isa Form Gjennomføring: Last ned lesebingo » Skriv ut, et eksemplar til hver elev. Noe å krysse […]

Skrivestartere – Halloween

Mål: Å kunne uttrykke seg skriftlig er viktig og en grunnleggende ferdighet. For mange er det å skrive krevende. Bruk en skrivestarter for å sette fart på skrivingen Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Hefte med skrivestartere med Halloween-tema – Last ned her » Forberedelser: Gjør klar et hefte til hver elev. Eleven […]

Monsterleksikon

Mål: Skap skriveglede med monsterleksikon. La elevene bruke fantasien når de skriver på en morsom og inspirerende måte. Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Monstermal som kan lastes ned her » Forberedelser: Skriv ut en monstermal til hver elev/gruppe. Skriv ut malen her » Gjennomføring: Snakk sammen med elevene om monstere. Hva er […]

Aktivitetsspå

Mål: Hopp og sprett med aktivitetsspåen! Aktivitet sammen med hele klassen på en artig måte. Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Mal med aktivitetsspå – Last ned her » Forberedelser: Isoporkuler, plastøyne, Tusjer Illustrert av Isa Form Gjennomføring: Last ned MAL aktivitetsspå » Klipp ut og brett spåen La elevene utføre aktiviteten som […]

Kode med klosser

Mål: Uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter. Antall elever: Full klasse/grupper Du trenger: LEGOklosser/LEGO og LEGO store byggeplater Forberedelse: For småskolen kan det defineres hvilke klosser som representerer hvilken bokstav, punktum, komma, mellomrom osv. Ha dette klart på forhånd  Gjennomføring: Bestem dere for hvordan bokstavene skal være. I vårt eksempel […]

Bygg alfabetet

Mål: Uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter. Antall elever: Full klasse/grupper Du trenger: LEGOklosser/LEGO og LEGO store byggeplater Forberedelse: For småskolen kan det defineres hvilke klosser/konstruksjoner som representerer hvilken bokstav.  Gjennomføring: Bestem dere for hvilken bokstav de ulike klossene skal være, og skriv kryptiske beskjeder til hverandre. På bildet vårt […]