Greenscreen

Mål: Lage og presentere en historie ved bruk av greenscreen. Antall elever: Passer for hel klasse fra 4. – 7. trinn. Du trenger: Ludd oppbevaring, lommelykter, LEGO minifigurere/ DUPLO-figurer etc, nettbrett, valgfri greenscreen-app. Gjennomføring: Bygg miniverdener med LEGO og greenscreen. Lag et interaktivt «titteskap» – bare fantasien setter grenser. Bygg og regisere en historie med […]

Binære alfabetet med LEGO

Mål: Lære hvordan det binære alfabetet fungerer. At hver bokstav er tildelt et sett med tall som inneholder 1 og 0 Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 4. trinn, del i grupper på to og to. Du trenger: LEGO-klosser og byggeplater Forberedelser: Kort innføring om det binære afabetet: Datamaskinene våre leser ikke […]

Skrivestartere – Halloween

Mål: Å kunne uttrykke seg skriftlig er viktig og en grunnleggende ferdighet. For mange er det å skrive krevende. Bruk en skrivestarter for å sette fart på skrivingen Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Hefte med skrivestartere med Halloween-tema – Last ned her » Forberedelser: Gjør klar et hefte til hver elev. Eleven […]

Monsterleksikon

Mål: Skap skriveglede med monsterleksikon. La elevene bruke fantasien når de skriver på en morsom og inspirerende måte. Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Monstermal som kan lastes ned her » Forberedelser: Skriv ut en monstermal til hver elev/gruppe. Skriv ut malen her » Gjennomføring: Snakk sammen med elevene om monstere. Hva er […]

Lag bokstaver med PLUS-PLUS

Mål: Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord.Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving Antall elever: Full klasse/grupper Du trenger: PLUSPLUS og veiledningshefte med bokstaver Forberedelse: Gjør klart veiledningshefte og fordel brikker. Elevene kan jobbe individuelt eller del i grupper. Kan ha klart ord/bokstaver som elevene skal […]

Innlæring av bokstavene på engelsk/norsk

Mål: Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord.Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving Antall elever: Full klasse/grupper Du trenger: Bokstavkort, flere av hver bokstav (ABC-spill A-Z) Forberedelse: Del klassen i grupper fra 2-5 elever.  Bokstavkortene legges utover etområde i en gitt avstand fra gruppene. Gjennomføring: Rop […]