Aktiv undervisning – English High frequency words

Mål: Elevene skal bli kjent med og bruke noen av de vanligste høyfrekvente ordene i  enkle fraser og setninger. Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 5. trinn, del i grupper på fire og fire. Du trenger: Plakat med engelske høyfrekvente ord, plakat med ulike måter å bevege seg på, fire på rad-skjema […]

Lag bokstaver med PLUS-PLUS

Mål: Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord.Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving Antall elever: Full klasse/grupper Du trenger: PLUSPLUS og veiledningshefte med bokstaver Forberedelse: Gjør klart veiledningshefte og fordel brikker. Elevene kan jobbe individuelt eller del i grupper. Kan ha klart ord/bokstaver som elevene skal […]

Innlæring av bokstavene på engelsk/norsk

Mål: Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord.Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving Antall elever: Full klasse/grupper Du trenger: Bokstavkort, flere av hver bokstav (ABC-spill A-Z) Forberedelse: Del klassen i grupper fra 2-5 elever.  Bokstavkortene legges utover etområde i en gitt avstand fra gruppene. Gjennomføring: Rop […]