Vennskapsspå

Gjennomføring: Legg gjerne tilrette for at elevene kan utvikle nye vennskap. For å gi de et lite dytt kan de bruke vennskapsspå. Last ned mal til vennskapsspå HER »  Kompetansemål – LK20: Utstyr du trenger: Mal til vennskapsspå Last ned her

Navn/bilde-tre

Gjennomføring: Lim sammen flere ark og tegn/mal et tre på arkene. Eller skriv ut malen vår i flere deler og heng på veggen med heftemasse. Klipp ut fargerike blader. Ta bilde av elevene og lim de på bladene. Heng bladene på treet med heftemasse. Last ned malen HER » Kompetansemål – LK20: Utstyr du trenger: […]

Haien kommer

Antall elever: Gjennomføres i hel klasse, ubegrenset antall deltagere. Du trenger: x Gjennomføring: Her kan man være nærmest ubegrenset i antall. Deltakerne deles inn i for eksempelfire grupper og det velges en leder. Gruppene får hvert sitt fiskenavn (eksempelvistorsk, gjedde, laks eller blekksprut). Gruppene stiller seg på hvert sitt avmerkedeområde, merk gjerne med kritt eller […]

Rødt lys

Antall elever: Gjennomføres i hel klasse, minst 3 barn. Du trenger: x Gjennomføring: Minst tre elever må være med i denne leken. En stiller seg mot en vegg, mens de øvrige elevene stiller seg på linje et stykke unna (utendørs kan de gjerne stå både tjue og 30 meter unna). Den som står mot veggen […]

Bumball

Mål: Aktiv og morsom lek der alle har mulighet til å delta. Spillet gir mye nærkontakt, og elevene må samarbeide. Gjennomføring: Del inn i to lag. Del inn banen med en målsone på begge sider.  Det laget som skårer flest mål vinner. Begge lagene skal ha på seg Bumball-utstyret, som gjør det mulig å ta […]

Boksen går

Antall elever: Gjennomføres i hel klasse, ubegrenset antall deltagere. Utstyr: En tom hermetikkboks eller liknende. Du trenger: x Gjennomføring: Tegn eller rip et kryss i bakken et par meter ut fra tellestedet. Hvelv en tom boks over krysset. Når telleren har telt ferdig (barna enes om hvor lenge), og de andre har gjemt seg, skal […]

Hauk og due

Antall elever: Gjennomføres i hel klasse, minst seks elever Du trenger: x Gjennomføring: En velges til hauk og en til duemor.De andre er dueunger og stiller seg ved en vegg eller ved en opptrukket linje påbakken. Fra utgangspunktet skal de løpe til motstående vegg eller en linje 15–20meter. Der står duemor. Leken starter når duemor […]

Eggslipp

Mål: Morsom og kreativ samarbeidsoppgave  Utstyr: Ukokt egg  Papir  Teip  Penn   Papp  Gjennomføring: Del elevene i grupper med 3 – 5 elever på hver gruppe. Elevene skal bygge en beskyttelse rundt egget med de utdelte materialene. Etter 20 minutter skal elevene gjennomføre eggslippet. Begynn i en lav høyde, så øker man høyden gradvis hvis egget […]

Stille seg på rekke uten å snakke

Mål: Elevene får øvd på samarbeid og kommunikasjon på en ny måte, i tillegg til å bli kjent. Gjennomføring: Fra læreren sier «klar!», så er det ikke lenger lov til å si noe for elevene. Deretter får eleven instruksjon om å stå på rekke etter hvem som er eldst. Under gjennomføringen av oppgaven er det […]

Kroppsdel i gulvet

Mål: Samarbeidsøvelse der kommunikasjon og problemløsning er viktig. Gjennomføring: Del inn i grupper med 5 – 8 elever på hvert gruppe. Elevene skal ha ulike kroppsdeler i gulvet, ingen andre deler av kroppen skal være i gulvet.  Læreren roper ut hvor mange føtter, hender, rumper og andre kroppsdeler gruppa skal ha i gulvet til sammen. […]