Regn med erteposer

Mål: Bruke addisjon til å  løse oppgaver gjennom lek (Kan utvides med mer utfordrende oppgaver/varianter) Antall elever: Passer for hel klasse fra 3. – 7. trinn. Du trenger: Stempler tall Papptallerkner flat 23 cm Erteposer med tall Gjennomføring: Del inn i lag. Stemple tall på papptallerkner. Si et tall og la barna finne erteposer som […]

Aktiv undervisning – Finn riktig antall!

Mål: Elevene skal utforske tall og mengder, og koble disse sammen.  Antall elever: Passer for hel klasse, 2. og 3. trinn Du trenger: Utendørs tallinje, konkreter i form av pinner, steiner, kongler o.l. Forberedelse: Kjeglene stilles opp i en vilkårlig klynge med litt avstand med sifferet vendt bort fra der elevene står. Gjennomføring: Legg ut […]

Aktiv undervisning – 10-venner

Mål: Elevene skal bruke addisjon til å finne tier-venner og andre tallvenner. Antall elever: Minst så mange som antall plasser du skal jobbe med, for eksempel tre om du skal jobbe med ener-, tier- og hundrerplassen. Du trenger: Kjegler med sifrene 0 – 9 og eventuelt kritt eller malt rutenett/linje på bakken. Forberedelse: Kjeglene stilles […]

Matematikkferdigheter ved bruk av LEGO-klosser

Mål: LEGO-klosser kan hjelpe elever med å forstå matematikk bedre. Klossene har knotter som vanligvis er gruppert i to og to. Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 7. trinn, del i grupper på to og to. Du trenger: LEGO-klosser i ulik størrelse Gjennomføring: LEGO-klosser kan hjelpe elever med å forstå matematikk. Klossene har knotter […]

LEGO Addisjons-spill

Mål: LEGO addisjons-spillet er en morsom og enkel og gøy måte å få elever aktive med addisjon.Til denne aktiviteten må elevene bruke sine addisjons-ferdigheter til å fylle en LEGO-plate med LEGO-klosser. Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 4. trinn, del i grupper på to og to. Du trenger: LEGO-klosser og byggeplater i […]

Tosifrede tall

Mål: Utforske addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning og problemløsing Antall elever: Passer for hel klasse fra 1. – 3. Du trenger: Tallinje fra 0- 9 (evt tallinje som går høyere en 10) Gjennomføring: Bruk tallinjen under for å løse oppgavene. Kan du ordne de ti sifrene i boksene under slik at du […]

Tall-par

Mål: Utforske addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning og problemløsing Antall elever: Passer for hel klasse fra 1. – 3. Du trenger: Tallrekke fra 1- 10 (evt tallinje som går høyere en 10) Gjennomføring: Bruk tallinjen under for å løse oppgavene. Eksempel på oppgaver: 1. Hvordan kan du putte tallene sammen i par […]

Natursti & heksebrygg

Mål: Det er høysesong for heksestreker! En gøyal og aktiv måte å jobbe med matematikk. Antall elever: Passer for hel klasse med grupper. Du trenger: Natursti & heksebrygg-poster – Last ned her » Forberedelser: Skriv ut postene og heng de opp i nærmiljøet – Last ned her » Del klassen i grupper Gruppene trenger skrivesaker […]

Halloweenmatematikk – Del 2

Mål: Utfordringer i matematikk, der elevene må løse ulike problemer. Oppgaven er knyttet til Halloween. Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Hefte med Halloween-matematikk del 2 – Last ned her » Forberedelser: Gjør klar et hefte til hver elev. Eleven kan også samarbeide om oppgavene – Last ned hefte her » Gjennomføring: Elevene […]

Halloweenmatematikk – Del 1

Mål: Utfordringer i matematikk, der elevene må løse ulike problemer. Oppgaven er knyttet til Halloween. Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Hefte med Halloween-matematikk del 1 – Last ned her » Forberedelser: Gjør klar et hefte til hver elev. Eleven kan også samarbeide om oppgavene<br> – Last ned hefte her » Gjennomføring: Elevene […]