Application for Elf on a shelf

Mål: Engelsk søknad: Skrive en sammenhengende tekst på engelsk i forbindelse med jul. Antall elever: Passer for hel klasse, 4. – 7. trinn Du trenger: Skrivesaker, tegnesaker, hefte med oppgaver – Last ned her » Gjennomføring: Elevene skriver en søknad på engelsk på jobben som rampenisse. Snakk gjerne om hvilke arbeidsoppgaver rampenissen har i forkant. […]