Aktiv undervisning – English High frequency words

Mål: Elevene skal bli kjent med og bruke noen av de vanligste høyfrekvente ordene i  enkle fraser og setninger. Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 5. trinn, del i grupper på fire og fire. Du trenger: Plakat med engelske høyfrekvente ord, plakat med ulike måter å bevege seg på, fire på rad-skjema […]