Måling – Utforskning av lengde

Mål: Introdusere og utforske begrepene lengde på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av måling og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: Målebånd eller linjal Gjennomføring: Start timen med en samtale om lengde. Spør elevene hva de tror […]

Måling med ikke-standardiserte måleenheter

Mål: Måling av lengde med ikke-standardiserte måleenheter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: Skrivesaker Ark Målebånd Gjennomføring: Alle elevene bretter et papirfly.   Læreren setter sammen klassen i ulike grupper. Hver gruppe velger seg en (ikke standardisert) måleenhet, som for eksempel en genser, et lærerhopp, en kroppslengde eller lignende. Alle […]