Hentediktat engelsk

Mål: Elevene skal lese og forstå tekster med lydrette ord og kjente og ukjente ordbilder Antall elever: Hel klasse, 1 – 4. trinn Du trenger: Skrivesaker Ordkort Ark med bilde av ordet Gjennomføring: Legg kortene med ordene rundt i klasserommet, gjerne på motsatt side av klasserommet. Gi elevene et ark med de norske ordene eller […]