Bubble:bit

Mål: Utvikle grunnleggende ferdigheter innen programmering og problemløsning gjennom praktisk erfaring med å bygge og programmere Bubble:bit. Antall elever: Passer for hel klasse fra 5. – 10. trinn. Elevene deles i par. Du trenger: Bubble:bit-sett (to elever pr sett) En micro:bit til hver elev PC eller nettbrett til å kode USB-kabel eller batteripakke til micro:bit […]

Automatisk antibac-dispenser

Mål: Elevene skal bygge og programmere sin egen Antibac-dispenser. Antall elever: Passer for hel klasse fra 5. – 10. trinn. Du trenger: LEGO® Education SPIKE™ Prime, grunnsett – Jobb to og to sammen Bygginstruksjon – Lastes ned her » Gjennomføring: Det er viktig å snakke med elevene om hvordan man kan forebygge smitte. Vi har […]

Programmert aktivitet

Mål: Introduksjon til programmering. Undervisningsopplegget har mange muligheter når det gjelder tilpasning.    Antall elever: Hel klasse, 1 – 7. trinn Du trenger: Lamineringslommer Farget papir Skriv ut ferdige maler HER » Gjennomføring: Tegn en rett pil, en venstrepil, en høyrepil og en U-sving og klipp ut som maler. Bruk malene og lag så mange svarte […]

Analog programmering

Mål: Introduksjon til programmering. Elevene skal forstå årsak/virkning, bygge opp sekvenser og lære viktigheten av å være nøyaktig i kommandoen. Samarbeid/kommunikasjon.   Antall elever: Hel klasse Du trenger: Markeringsplater – piler Markeringsplater – linjer Markeringsplater – sirkler Kritt til rutenett Mal på piler kan skrives ut HER » Forberedelser: Tegn opp et rutenett med kritt. En […]