Programmert aktivitet

Mål: Introduksjon til programmering. Undervisningsopplegget har mange muligheter når det gjelder tilpasning.    Antall elever: Hel klasse, 1 – 7. trinn Du trenger: Lamineringslommer Farget papir Skriv ut ferdige maler HER » Gjennomføring: Tegn en rett pil, en venstrepil, en høyrepil og en U-sving og klipp ut som maler. Bruk malene og lag så mange svarte […]

Analog programmering

Mål: Introduksjon til programmering. Elevene skal forstå årsak/virkning, bygge opp sekvenser og lære viktigheten av å være nøyaktig i kommandoen. Samarbeid/kommunikasjon.   Antall elever: Hel klasse Du trenger: Markeringsplater – piler Markeringsplater – linjer Markeringsplater – sirkler Kritt til rutenett Mal på piler kan skrives ut HER » Forberedelser: Tegn opp et rutenett med kritt. En […]