Idealtid

Mål: Gir forståelse av tid og åpne for den gode samtalen rundt timer, minutter, sekunder og hundredeler.  Antall elever: Gjennomføres med to elever – hel klasse Du trenger: Tidtakerklokke Whiteboardtavle Gjennomføring: Del elevene inn i par, gi hver gruppe en stoppeklokke. Bestem en rute eller løype som skal gjennomføres løpende eller ved rask gange. En […]