Bubble:bit

Mål: Utvikle grunnleggende ferdigheter innen programmering og problemløsning gjennom praktisk erfaring med å bygge og programmere Bubble:bit. Antall elever: Passer for hel klasse fra 5. – 10. trinn. Elevene deles i par. Du trenger: Bubble:bit-sett (to elever pr sett) En micro:bit til hver elev PC eller nettbrett til å kode USB-kabel eller batteripakke til micro:bit […]

Idealtid

Mål: Gir forståelse av tid og åpne for den gode samtalen rundt timer, minutter, sekunder og hundredeler.  Antall elever: Gjennomføres med to elever – hel klasse Du trenger: Tidtakerklokke Whiteboardtavle Gjennomføring: Del elevene inn i par, gi hver gruppe en stoppeklokke. Bestem en rute eller løype som skal gjennomføres løpende eller ved rask gange. En […]