Aktiv undervisning – Finn riktig antall!

Mål: Elevene skal utforske tall og mengder, og koble disse sammen.  Antall elever: Passer for hel klasse, 2. og 3. trinn Du trenger: Utendørs tallinje, konkreter i form av pinner, steiner, kongler o.l. Forberedelse: Kjeglene stilles opp i en vilkårlig klynge med litt avstand med sifferet vendt bort fra der elevene står. Gjennomføring: Legg ut […]

Tallprogrammering utendørs

Mål: Bruke begreper som f.eks: mengde, høyre, venstre, bakover, fremover, addisjon, subtraksjon og multiplikasjon.Jobbe med grunnleggende programmering (analogt) Antall elever: Full klasse/grupper Du trenger: Store tall til utebruk, Rugged robot og en stor terning Forberedelse: Legg ut de store tallen spredt på en stor åpen plass (gymsal, fellesareal, ute o.l.)  Gjennomføring: De store tallene brukes […]

Tallgjenkjenning– Rekkefølge/tallinje

Mål: Elevene skal kunne telle til 10, og kunne bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser. Antall elever: Fra 1 elev – full klasse. Du trenger: Alle de store utendørstallene og en linje tegnet opp med kritt eller malt på bakken. Forberedelse: Eventuelt tegn en linje på bakken med plass til tallene 0 […]