Aktiv undervisning – Finn riktig antall!

Mål: Elevene skal utforske tall og mengder, og koble disse sammen.  Antall elever: Passer for hel klasse, 2. og 3. trinn Du trenger: Utendørs tallinje, konkreter i form av pinner, steiner, kongler o.l. Gjennomføring: Legg ut tallinjen. Begynn med å snakke om alle tall, hvordan de ser ut og hva antall står for. Tell prikkene […]

Tallgjenkjenning– Rekkefølge/tallinje

Mål: Telle til 10, bruke tallinja til beregninger og vise tallstørrelser. Antall elever: Fra 1 elev – full klasse. Du trenger: Alle de store utendørstallene og en linje tegnet opp med kritt eller malt på bakken. Forberedelse: Eventuelt tegn en linje på bakken med plass til tallene 0 – 10, eller 1 – 10 om […]