Målestokk

Mål: Praktisk oppgave med målestokk. Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Målebånd Kjegler Kladdebøker eller whiteboardtavler for å notere resultat. Bruk også gjerne hoppetau, tape eller kritt til å lage figurene. Kritt er perfekt til å lage sirkler. Gjennomføring: Del inn klassen i grupper på mellom 2 og 5 elever i hver […]

Hoppestatistikk

Mål: Tren regning og statistikk med fysisk aktivitet med hoppetau. Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Hoppetau Gjennomføring: Del elevene inn i par. Den ene eleven hopper mens den andre teller, så bytter de. Skriv ned resultatet og del inn i grupper. Elevene skal da presentere tallmateriale ved å bruke tabell og […]

Koordinatsystem ute

Mål: Plasser elever som koordinater i et koordinatsystem.  Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Kritt Gjennomføring: Tegn opp et stort koordinatsystem ute som elevene skal plassere seg selv i. Læreren roper ulike koordinater, så skal elevene finne dette punktet. Videreutvikling av oppgaven: Når elevene har forstått oppgaven, så kan det være gøy […]

Koordinater og bokstavenes geometriske egenskaper

Mål: Utforske geometriske egenskaper til bokstaver. Antall elever: Gjennomføres med hel klasse Du trenger: Bokstavkort Et stort koordinatsystem Kritt Gjennomføring: Tegn opp et stort koordinatsystem med kritt. Elevene skal plassere ulike bokstaver på riktige koordinater basert på egenskaper. Læreren gir da ulike ledetråder til elevene, så skal elevene velge en bokstav med egenskaper som passer […]

Koordinatoppgave med terning

Mål: Mengdetrening på koordinatsystemet. Antall elever: Gjennomføres med – hel klasse Du trenger: Terninger skolesett Gjennomføring: Trill terning og plasser det du trillet som koordinater i koordinatsystemet. F.eks. triller du 1 og 3, så skal dette plasseres på (1,3) i koordinatsystemet. Variant: Trill terning med både positive og negative tall. Kompetansemål – LK20: Utstyr du […]