Julehefte matematikk 5. – 7. trinn

Mål: Problemløsningsoppgaver i matematikk. Elevene jobber med tallforståelse og logikk pakket inn i juletema.  Antall elever: Passer for hel klasse, 5. – 7. trinn Du trenger: Skrivesaker, hefte med oppgaver – Last ned her » Gjennomføring: Elevene kan jobbe sammen for å løse de ulike oppgavene. Snakke gjerne i forkant om hva som er forventet […]

Likninger – Tre på rad

Mål: Elevene skal løse likninger/likningssett og notere løsningene i den tomme tabellen. Så fort dette er gjort, er de klare til å delta i tre på rad! Antall elever: Passer for hel klasse, fra 7. trinn og oppover. Du trenger: Oppgavesett med likninger elevene skal løse (9 stk), ark med rutenett elevene skal skrive svar […]

Figurtall

Mål: Utforske regnerekkefølgen, bli bedre kjent med ulike regneoperasjoner, bli godt kjent med betydning av «er lik»-tegnet. Antall elever: Passer for hel klasse fra 3. – 4. og 5. – 7. trinn Du trenger: Ruteark med kvadratiske ruterEvt. knapper eller lignende konkreter Gjennomføring: Figurtall er figurer som vokser etter et mønster. Dette mønsteret gjør at […]

Aktiv undervisning – Regnerekkefølge

Mål: Utforske regnerekkefølgen, bli bedre kjent med ulike regneoperasjoner, bli godt kjent med betydning av «er lik»-tegnet. Antall elever: Passer for hel klasse fra 3. – 4. og 5. – 7. trinn Du trenger: Kritt, ferdig laminerte ark med oppgaver Gjennomføring: Del elevene inn i grupper og be elevene tegne en linje på ca. 5 […]