Meterjakt

Mål: Utforske ulike lengder og måleenheter. Antall elever: Gjennomføres med hel klasse. Du trenger: Målebånd Papir og blyant Gjennomføring: Hver gruppe/par får et målebånd og ulike oppgaver knyttet til lengde. F.eks.:   Finn noe som er 100 cm Finn noe som er 1 m Finn noe mindre enn 10 cm Finn noe større enn 50 cm […]

Måling – Utforskning av volum

Mål: Introdusere og utforske begrepene volum på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av volum og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: Begerglass Gjennomføring: Start timen med å introdusere begrepet volum og hvordan vi måler volum. Diskuter også […]

Måling – Utforskning av vekt i naturen

Mål: Introdusere og utforske begrepene rundt vekt, tyngde og ulike måleenheter på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av måling og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: balansevekt eller vekt Gjennomføring: Gjennomgå begrepet vekt og hvordan vi måler […]

Måling – Utforskning av lengde

Mål: Introdusere og utforske begrepene lengde på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av måling og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: Målebånd eller linjal Gjennomføring: Start timen med en samtale om lengde. Spør elevene hva de tror […]