Måling – Utforskning av volum

Mål: Introdusere og utforske begrepene volum på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av volum og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: Begerglass Gjennomføring: Start timen med å introdusere begrepet volum og hvordan vi måler volum. Diskuter også […]