Ulike måter for laginndeling

Det er viktig å ha et bevisst forhold til laginndeling. Fysisk aktivitet kan være et supert verktøy for å jobbe med relasjoner og bryte opp i etablerte grupper og roller i klassen. Under finner du fire gode metoder for å dele inn i lag på en enkel, rask og underholdende måte når dere skal starte […]

Aktiv ordjakt

Mål: Språklæring/ språklig kreativitet Inkluderende fysisk aktivitet Samarbeidsferdigheter/ lagarbeid Utvide ordforrådet i engelsk Rettskriving Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 7. trinn. Du trenger: Erteposer med bokstaver. 10 markeringskjegler Tips: Man kan også skrive bokstaver på gummiballer med whiteboard-tusj. Gjennomføring: Marker en startstrek og et målområde. Plasser erteposene i målområdet. Del elevene […]

Stikkball med rettskrivning

Mål: Øve på rettskriving av ord med lik uttale. Inkluderende fysisk aktivitet.  Samarbeidsferdigheter. Tekstskaping  Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 8. trinn. Du trenger: 2 – 4 stikkball 10 markeringskjegler To terninger. Bildekort – Se eksempler på bildekort HER » Forarbeid: Skriv ut ulike bilder og laminér dem for å gjøre dem […]

KinKen-ball

Mål: Inkluderende fysisk aktivitet.  Samarbeidsferdigheter. Antall elever: Passer for hel klasse fra 4. – 8. trinn. Du trenger: 4 – 8 stikkball Gjennomføring: Del inn i lag med 3-6 deltagere per lag. Alle lagene kan bevege seg over hele banen. Deltagerne kan ta maks tre skritt med ballen i hendene. Du kan sentre til andre på […]