Ulike måter for laginndeling

Her er fire gode metoder for å dele inn i lag på en enkel, rask og underholdende måte når dere skal starte aktiviteter Første og siste Alle elevene stiller seg i en rekke bak læreren. Deretter går læreren til siden og stiller seg ved  siden av rekken. Læreren ber den første og siste eleven i […]

Ordrekkespill

Mål: Språklæring/ språklig kreativitet. Inkluderende fysisk aktivitet.  Samarbeidsferdigheter/ lagarbeid. Utvide ordforrådet i engelsk. Rettskriving. Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 4. trinn. Du trenger: Erteposer med bokstaver. 10 markeringskjegler   Tips: Trenger man mer utstyr med bokstaver på, kan man skrive på gummiballer med whiteboard-tusj. Gjennomføring: Marker en startstrek og et målområde. […]

Stikkball med rettskrivning

Mål: Øve på rettskriving av ord med lik uttale. Inkluderende fysisk aktivitet.  Samarbeidsferdigheter. Tekstskaping  Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 8. trinn. Du trenger: 2 – 4 stikkball 10 markeringskjegler To terninger. Bildekort – Se eksempler på bildekort HER » Forarbeid: Skriv ut ulike bilder og laminér dem for å gjøre dem […]

KinKen-ball

Mål: Inkluderende fysisk aktivitet.  Samarbeidsferdigheter. Antall elever: Passer for hel klasse fra 4. – 8. trinn. Du trenger: 4 – 8 stikkball Gjennomføring: Del inn i lag med 3-6 deltagere per lag. Alle lagene kan bevege seg over hele banen. Deltagerne kan ta maks tre skritt med ballen i hendene. Du kan sentre til andre på […]