TEMPLATE – 01 Undervisningsopplegg – Mal

Mål:

Elevene skal kunne beskrive plassverdisystemet for hele tall.

Antall elever:

Minst så mange som antall plasser du skal jobbe med, for eksempel tre om du skal jobbe med ener-, tier- og hundrerplassen.

Du trenger:

Kjegler med sifrene 0 – 9 og eventuelt kritt eller malt rutenett/linje på bakken.

Forberedelse:

Kjeglene stilles opp i en vilkårlig klynge med litt avstand med sifferet vendt bort fra der elevene står.

Gjennomføring:

Læreren plukker ut så mange elever som det er siffer i det tallet han/hun
ønsker at skal lages. For eksempel må det to elever til om tallet har to siffer og blir mellom 10 og 99, mens det trengs fire elever om tallet som skal lages har fire siffer og er mellom 1000 og 9999. Dette tilpasses gruppen elever man har og tallene man jobber med. Dette kan differensieres ettersom hvilke elever som ropes fram. Flinke elever kan bli utfordret med flersifrete tall dersom man kjenner gruppa man jobber med godt. Elevene som blir ropt opp går vilkårlig til hver sin kjegle og plukker den opp og holder den foran seg så de andre ser. Fortsettelsen kan være lærer- og/eller elevstyrt. Det er mange mulige varianter. Her er noen varianter:

Alternativ 1:

Læreren ber elevene med kjeglene om å danne det største tallet mulig med de gitte sifrene.

Alternativ 2:

Læreren ber elevene med kjeglene om å danne et tall som er større eller mindre enn et annet tall.

Alternativ 3:

Elevene som holder kjeglene er passive og en (eller flere) elev(er) blir valgt ut til å flytte på sifrene slik at det blir et av tallene som beskrevet i variant 1, 2 eller 3. (Dette kan inkludere elever som har store vanskeligheter med tallforståelse, men som likevel føler seg som en del av helheten ved ”å være et siffer”.

Alternativ 4:

Lagspill; to eller flere lag. (NB! Det må være nok kjegler til alle lagene.) I stedet for å rope opp alle elevene som trengs på samme tid, blir en elev fra hvert lag ropt fram for å hente en kjegle til laget sitt. Kjeglene bør da stå på rekke med sifferet vendt bort, slik at elevene går bestemt mot en kjegle og må ta denne uansett hvilket siffer som er. På bakken ved laget er det ruter tilsvarende det antallet siffer som skal brukes. Ener-, tier-, hundrer- (og eventuelt flere) plasser er markert. Elevene får beskjed av læreren om de skal lage det største eller det minste tallet mulig med sifrene de henter. Da 1.elev kommer tilbake med den første kjeglen må elevene på laget i samråd bli enige om på hvilken plass det lønner seg å sette kjeglen sin.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger: