Søk
Close this search box.

Tiervenner – Erteposegjemsel

Søk
Close this search box.

Mål:

  • Elevene skal kunne dele opp og bygge mengder til 10.

Antall elever:

Passer for hel klasse

Du trenger:

  • Erteposer med tall (gjerne flere sett dersom elevgruppen er stor, ideelt sett en pose per barn, ellers kan man leke i flere omganger/på stasjoner).
  • En kjegle med kjegleovertrekk med ”10” skrevet på en lapp i plastlommen.

Forberedelser:

Posen(e) med ”10” tas vekk. Samle de andre posene i par på 10; 1+9, 2+8, 3+7, 4+6 og 5+5 slik at du er sikker på at det går opp. Beregn en pose per barn. (Hvis barna er ulikt antall må læreren også ha en pose slik at det går opp i par.) Gjem posene i vilkårlig rekkefølge rundt omkring og legg sifferet ned slik at det ikke synes. Sett opp en kjegle med ”10” som er ”mål”.

Gjennomføring:

På signal fra lærer skal elevene finne en ertepose, snu den og se hvilket tall
de har fått og finne ut hvilket tall de mangler for å få 10. Deretter skal de gå/løpe rundt til hverandre og se om noen har funnet en pose med dette tallet. Når de finner ”tiervennen” sin, hekter de arm i arm og stiller seg bak målkjeglen. Når alle har kommet på plass sier det første paret høyt sine to tall. Læreren kan si ”og” eller ”pluss” i mellom, og ”er ti” eller ”er lik ti” til slutt. Alle parene sier tallene sine etter tur på samme måten.

Kompetansemål - LK20: