Fire hjørner

Mål: Plassere elevene i en situasjon hvor de må ta fysiske standpunkt og begrunne sine valg. Synliggjør mangfoldet i en gruppe ved at deltakerne velger ulike standpunkt. Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 10. trinn. Du trenger: Ulike problemstillinger Matteoppgaver tilpasset tema/trinn Gjennomføring: Øvelsen starter med der man beskriver en hendelse eller […]

Påstander

Mål: I denne refleksjonsøvelsen har vi som mål å utfordre elevenes holdninger. Vi ønsker å oppnå økt dialog ved å oppfordre til fysisk bevegelse i rommet, innta ulike standpunkter og forklare begrunnelsen bak dem. På denne måten kan vi stimulere til en dypere og mer engasjerende diskusjon. Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. […]

Mattemassasje

Mål: Utforske addisjon, subtraksjon, multiplikasjon,  og divisjon, og  bruke dette til å formulere og løse problemer fra lek og egen hverdag Oppgavene tilpasses til elevens alder.  Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 7. trinn. Du trenger: Nuppeball Gjennomføring: Del elevene inn i to og to. En elev skal ved hjelp av nuppeballen masere […]

Blindematte

Mål: Utforske addisjon, subtraksjon, multiplikasjon,  og divisjon, og  bruke dette til å formulere og løse problemer fra lek og egen hverdag Oppgavene tilpasses til elevens alder.  Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 7. trinn. Du trenger: Kjegler med tall Øyebind Skrivesaker Gjennomføring: Del elevene inn i grupper på tre. Elev nummer en tar […]

Engelske verb

Mål: Utvide ordforrådet i engelsk. Språklæring/ språklig kreativitet. Rettskriving. Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 7. trinn. Du trenger: Kritt Gjennomføring: Tegn en bane på bakken og skriv ned på engelsk hva som skal gjøres på hver stasjon. Tegn f.eks. en firkant og skriv «touch your toes». Her skal elevene ta på […]

Alphabet snake

Mål: Bli kjent med det engelske alfabetet Samarbeidsferdigheter Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 5. trinn. Du trenger: Erteposer med bokstaver. Gjennomføring: La gruppen sammen legge hele alfabetet i riktig rekkefølge. Øv deretter på å si bokstavenes navn og lyd på engelsk Finn ord som begynner med de ulike bokstavene Finn ord […]

Alfabet-slange

Mål: Språklæring/ språklig kreativitet Samarbeidsferdigheter Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 4. trinn. Du trenger: Erteposer med bokstaver. Gjennomføring: La gruppen sammen legge hele alfabetet i riktig rekkefølge Øv på å si bokstavenes navn Øv på å si bokstavens lyd Finn ord som begynner med de ulike bokstavene Finn ord som slutter […]

Fraktalgeometri

Mål: Elevene skal tilegne seg kunnskap om at en fraktal er en form der hovedformen gjentas i mindre og mindre størrelser inne i seg selv. Dette er et tverrfaglig opplegg med utgangspunkt i matematikk, som lett kan knyttes opp mot K&H, samfunnsfag og KRLE. Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Blomsterpinner 50  og […]

Ulike måter for laginndeling

Her er fire gode metoder for å dele inn i lag på en enkel, rask og underholdende måte når dere skal starte aktiviteter Første og siste Alle elevene stiller seg i en rekke bak læreren. Deretter går læreren til siden og stiller seg ved  siden av rekken. Læreren ber den første og siste eleven i […]

Ordrekkespill

Mål: Språklæring/ språklig kreativitet. Inkluderende fysisk aktivitet.  Samarbeidsferdigheter/ lagarbeid. Utvide ordforrådet i engelsk. Rettskriving. Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 4. trinn. Du trenger: Erteposer med bokstaver. 10 markeringskjegler   Tips: Trenger man mer utstyr med bokstaver på, kan man skrive på gummiballer med whiteboard-tusj. Gjennomføring: Marker en startstrek og et målområde. […]