Sant eller usant

Mål: Språklæring/ språklig kreativitet. Inkluderende fysisk aktivitet.  Samarbeidsferdigheter/ lagarbeid. Antall elever: Passer for hel klasse fra 1. – 10. trinn. Du trenger: Laminerte lapper påskrevet «sant» og «usant» Last ned mal HER » Forberedelser: Skriv ut lapper med sant og usant og laminer dem slik at de blir holdbare. Last ned mal HER » Gjennomføring: […]

Tiervenner – Erteposegjemsel

Mål: Elevene skal kunne dele opp og bygge mengder til 10. Antall elever: Passer for hel klasse Du trenger: Erteposer med tall (gjerne flere sett dersom elevgruppen er stor, ideelt sett en pose per barn, ellers kan man leke i flere omganger/på stasjoner). En kjegle med kjegleovertrekk med ”10” skrevet på en lapp i plastlommen. […]

”Atomleken”

Mål: Elevene skal kunne bygge mengder til 10. Antall elever: Passer for hel klasse Du trenger: Erteposer med tall Forberedelser: Legg erteposene i en pose som det skal trekkes fra. Gjennomføring: Elevene sprer seg utover på et angitt område. Læreren (eller en elevhjelper)trekker opp en ertepose fra posen og roper ut tallet. Elevene skal fortest […]

Telle til 10

Mål: Elevene skal kunne rekketelle til 10, i stigende og synkende rekkefølge. Antall elever: Passer for hel klasse Du trenger: Erteposer med tallene 1 til 10.  Kjegler med tallene 1 til 10. (Bruk kjegleovertrekk på 0-kjeglen og skriv lapp med ”10” på.) Eventuelt flere kjegleovertrekk Forberedelser: Sett opp kjeglene i stigende rekkefølge (begynneropplæring) eller vilkårligrekkefølge […]

Regn med skogens hemmeligheter

Mål: Elevene skal utforske tall og mengder, og koble disse sammen.  Antall elever: Passer for hel klasse fra 1. – 4. trinn. Du trenger: Erteposer med tall Gjennomføring: Ta med erteposer i skogen og la elevene finne pinner/kongler/steiner. Del elevene i par og la de legge riktig antall pinner/kjegler/steiner ved siden av hver ertepose. Elevene […]

Sortering etter farge eller egenskaper

Mål: Sortere ulike gjenstander etter ulike egenskaper Antall elever: Passer for hel klasse fra 1. – 4. trinn. Du trenger: Erteposer med tall Oppdagelsesballer Bøtter Gjennomføring: Orden og oversikt er bra å ha slik at alle finner det de trenger. La gjerne elevene være med og organisere hvor ting skal være. I noen tilfeller skjer […]

Kopprakett

Mål: Elevene lage sine egne raketter og prøveskyt. Hvilken rakett fløy høyest? Antall elever: Passer for hel klasse fra 4. – 7. trinn. Du trenger: Gladpapp A4 Plastglass Strikk Gjennomføring: Bruk fantasien og lag en fin rakett i papp. Lim den fast på en plastkopp. Tape en strikk i kryss tvers over åpningen inni koppen. […]