Geometriske figurer med kroppen

Mål: Elevene bruker kunnskapen de har om geometriske figurer for å utforske avstander mellom punkter og linjer i ulike figurer. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse med grupper på fire elever.  Du trenger:  Markeringskjegler Målebånd eller tau skrivesaker og papir Forberedelse: Læreren må velge oppgaver etter nivå og tema. Snakk med elevene i forkant om […]

Bowling med algebraisk regneuttrykk

Mål: Eksperimentere med algebraiske uttrykk. Bli kjent med hvordan en hel regneoperasjon kan uttrykkes i et regnestykke, jobbe med fortegn og bruk av parenteser.  Antall elever: Gjennomføres i hel klasse med grupper på fire. Du trenger: Bowlingsett Klistremerker til å lime på bowlingkjeglene Skrivesaker og papir Forberedelse: Praktiske forberedelser med klistremerker til bowlingkjeglene. Diskutere regler,  elevene […]

Sant eller usant

Mål: Språklæring/ språklig kreativitet. Inkluderende fysisk aktivitet.  Samarbeidsferdigheter/ lagarbeid. Antall elever: Passer for hel klasse fra 1. – 10. trinn. Du trenger: Laminerte lapper påskrevet «sant» og «usant» Last ned mal HER » Forberedelser: Skriv ut lapper med sant og usant og laminer dem slik at de blir holdbare. Last ned mal HER » Gjennomføring: […]

Telle – stigespill

Mål: Elevene skal kunne telle opp, sammenlikne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter. Antall elever: 2 – 12 (Flere elever er mulig, men det kan bli litt lenge å vente.) Du trenger: En stor utendørsterning Et rutenett på minimum 5×5 ruter Kritt (gjerne i forskjellige farger) Eventuelt sifferkjeglene (Ved få elever kan dere bruke […]

Fraktalgeometri

Mål: Elevene skal tilegne seg kunnskap om at en fraktal er en form der hovedformen gjentas i mindre og mindre størrelser inne i seg selv. Dette er et tverrfaglig opplegg med utgangspunkt i matematikk, som lett kan knyttes opp mot K&H, samfunnsfag og KRLE. Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Blomsterpinner 50  og […]

Tiervenner – Erteposegjemsel

Mål: Elevene skal kunne dele opp og bygge mengder til 10. Antall elever: Passer for hel klasse Du trenger: Erteposer med tall (gjerne flere sett dersom elevgruppen er stor, ideelt sett en pose per barn, ellers kan man leke i flere omganger/på stasjoner). En kjegle med kjegleovertrekk med ”10” skrevet på en lapp i plastlommen. […]

”Atomleken”

Mål: Elevene skal kunne bygge mengder til 10. Antall elever: Passer for hel klasse Du trenger: Erteposer med tall Forberedelser: Legg erteposene i en pose som det skal trekkes fra. Gjennomføring: Elevene sprer seg utover på et angitt område. Læreren (eller en elevhjelper)trekker opp en ertepose fra posen og roper ut tallet. Elevene skal fortest […]

Telle til 10

Mål: Elevene skal kunne rekketelle til 10, i stigende og synkende rekkefølge. Antall elever: Passer for hel klasse Du trenger: Erteposer med tallene 1 til 10.  Kjegler med tallene 1 til 10. (Bruk kjegleovertrekk på 0-kjeglen og skriv lapp med ”10” på.) Eventuelt flere kjegleovertrekk Forberedelser: Sett opp kjeglene i stigende rekkefølge (begynneropplæring) eller vilkårligrekkefølge […]

Regn med skogens hemmeligheter

Mål: Elevene skal utforske tall og mengder, og koble disse sammen.  Antall elever: Passer for hel klasse fra 1. – 4. trinn. Du trenger: Erteposer med tall Gjennomføring: Ta med erteposer i skogen og la elevene finne pinner/kongler/steiner. Del elevene i par og la de legge riktig antall pinner/kjegler/steiner ved siden av hver ertepose. Elevene […]

Sortering etter farge eller egenskaper

Mål: Sortere ulike gjenstander etter ulike egenskaper Antall elever: Passer for hel klasse fra 1. – 4. trinn. Du trenger: Erteposer med tall Oppdagelsesballer Bøtter Gjennomføring: Orden og oversikt er bra å ha slik at alle finner det de trenger. La gjerne elevene være med og organisere hvor ting skal være. I noen tilfeller skjer […]