Ship a’ hoy!

Søk
Close this search box.

Engelsk dramalek for å få opp pulsen. Læreren er ofte “caller”, mens elevene skal gjøre det læreren roper. Etter elevene har lært leken, så kan det være fint å la elevene selv være «caller». Vi har god erfaring med å bruke «caller»-leker for å få elevene til å våge å være mer muntlig aktive i engelsktimen.  

Antall elever:

Hel klasse, 3 – 7. trinn

Gjennomføring:

The crew on a ship needs to do a lot of different jobs.  

The students start by forming a line directly in front of the teacher to enter the ship. And then the teacher shouts out a command that the students perform.  

Captain’s coming  

Salute and stand still for inspection 

Boom crossing 

Duck 

Scrub the deck 

Scrub the floor 

Climb the rigging 

Climb up sail 

Port 

Go left and load the cannons     

Starboard 

Go right and look out  

Bow 

Go to the front and look out 

Stern  

Go to the back and all pull in the anchor 

Kompetansemål - LK20: